રંગ વન: રંગ કોડ શબ્દકોશ

ફોટામાં રંગીન કોડનો ઉપયોગ

તમે ફોટામાંથી રંગ કોડ ચકાસી શકો છો. તમે ફોટામાં અને આજુબાજુના રંગ કોડમાં ખરેખર આ રંગ કોડને ચકાસી શકો છો.

#008080
teal


#008080

વૃદ્ધિ રંગ કોડ


bfdfdf

b2d8d8

a5d2d2

99cccc

8cc5c5

7fbfbf

72b9b9

66b2b2

59acac

4ca6a6

3f9f9f

339999

269393

198c8c

0c8686

007979

007373

006c6c

006666

006060

005959

005353

004c4c

004646

004040

003939

003333

002c2c

002626

002020


ભલામણ કરેલ રંગની રીત

> ટી શર્ટ હું પ્રારંભિક ઉનાળામાં પહેરવા માંગુ છું

વરસાદના દિવસો ચાલ્યા ગયા પછી, આકાશ સ્પષ્ટ છે અને તમારા મનપસંદ રંગની ટી-શર્ટ પહેરતા સૂર્યપ્રકાશનો અનુભવ કરવા અને આનંદ માણવાનું સરસ છે.

પ્રારંભિક ઉનાળામાં વાદળી આકાશ જેવા તેજસ્વી વાદળી
બચાવ રેન્જરો દ્વારા ઓરેન્જ પહેરવામાં આવે છે જે દૂરથી પણ જોઇ શકાય છે
તેજસ્વી પીળા સૂર્યની ચમકતી પ્રકાશની જેમ

એક નાજુક સૂર્ય જેવા નારંગી બર્નિંગ
આકાશમાં તેજસ્વી વાદળી આકાશમાં
એક સન્ની દિવસે આકાશમાં વાદળ જેવા સફેદ

સન્ની દિવસે થોડો વાદળો સાથે આકાશ જેવા પ્રકાશ વાદળી
લેપિસ લેઝુલીના કુદરતી પથ્થર જેવા ઊંડા વાદળી


Dot

Checkered pattern

stripe


સમાન રંગો

lightblue
add8e6
powderblue
b0e0e6

afeeee
lightcyan
e0ffff
cyan
00ffff
aqua
00ffff
turquoise
40e0d0

48d1cc

00ced1

20b2aaઆ રંગ કોડનો ઉપયોગ કરનારા ફોટાઓ પર એક નજર નાખો

#008080
#008080
#008080
#008080
#008080

સીએસએસ બનાવટ

				.teal{
	color : #008080;
}
				

અથવા

.teal {
color : teal;
}
				


સીએસએસ વપરાશ ઉદાહરણ

<span class="teal">
This color is teal.
</span>
				


HTML પર સીધા શૈલીમાં લખો

	<span style="color:teal">
	આ રંગ છેteal.
	</span>
				


સીએસએસ લાગુ કરી રહ્યા છીએ
આ રંગ છેteal.આરજીબી (ત્રણ પ્રાથમિક રંગ) મૂલ્યો

R : 0
G : 128
B : 128Language list