રંગ વન: રંગ કોડ શબ્દકોશ

ફોટામાં રંગીન કોડનો ઉપયોગ

તમે ફોટામાંથી રંગ કોડ ચકાસી શકો છો. તમે ફોટામાં અને આજુબાજુના રંગ કોડમાં ખરેખર આ રંગ કોડને ચકાસી શકો છો.

#00bfff
deepskyblue


#00bfff

વૃદ્ધિ રંગ કોડ


bfefff

b2ebff

a5e8ff

99e5ff

8ce2ff

7fdfff

72dbff

66d8ff

59d5ff

4cd2ff

3fcfff

33cbff

26c8ff

19c5ff

0cc2ff

00b5f2

00abe5

00a2d8

0098cc

008fbf

0085b2

007ca5

007299

00698c

005f7f

005572

004c66

004259

00394c

002f3f


ભલામણ કરેલ રંગની રીત

> ટી શર્ટ હું પ્રારંભિક ઉનાળામાં પહેરવા માંગુ છું

વરસાદના દિવસો ચાલ્યા ગયા પછી, આકાશ સ્પષ્ટ છે અને તમારા મનપસંદ રંગની ટી-શર્ટ પહેરતા સૂર્યપ્રકાશનો અનુભવ કરવા અને આનંદ માણવાનું સરસ છે.

પ્રારંભિક ઉનાળામાં વાદળી આકાશ જેવા તેજસ્વી વાદળી
બચાવ રેન્જરો દ્વારા ઓરેન્જ પહેરવામાં આવે છે જે દૂરથી પણ જોઇ શકાય છે
તેજસ્વી પીળા સૂર્યની ચમકતી પ્રકાશની જેમ

એક નાજુક સૂર્ય જેવા નારંગી બર્નિંગ
આકાશમાં તેજસ્વી વાદળી આકાશમાં
એક સન્ની દિવસે આકાશમાં વાદળ જેવા સફેદ

સન્ની દિવસે થોડો વાદળો સાથે આકાશ જેવા પ્રકાશ વાદળી
લેપિસ લેઝુલીના કુદરતી પથ્થર જેવા ઊંડા વાદળી


Dot

Checkered pattern

stripe


સમાન રંગો


b0c4de

778899
slategray
708090
steelblue
4682b4
royalblue
4169e1

191970
navy
000080
darkblue
00008b

0000cd
blue
0000ff

1e90ff

6495ed

00bfff

87cefa
skyblue
87ceeb
આ રંગ કોડનો ઉપયોગ કરનારા ફોટાઓ પર એક નજર નાખો

#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
nice! 20
#00bfff
nice! 35

સીએસએસ બનાવટ

				.deepskyblue{
	color : #00bfff;
}
				

અથવા

.deepskyblue {
color : deepskyblue;
}
				


સીએસએસ વપરાશ ઉદાહરણ

<span class="deepskyblue">
This color is deepskyblue.
</span>
				


HTML પર સીધા શૈલીમાં લખો

	<span style="color:deepskyblue">
	આ રંગ છેdeepskyblue.
	</span>
				


સીએસએસ લાગુ કરી રહ્યા છીએ
આ રંગ છેdeepskyblue.આરજીબી (ત્રણ પ્રાથમિક રંગ) મૂલ્યો

R : 0
G : 191
B : 255Language list