కలర్ ఫారెస్ట్: కలర్ కోడ్ డిక్షనరీ

ఫోటోలో ఉపయోగించిన రంగు కోడ్

మీరు ఫోటో నుండి రంగు కోడ్‌ను తనిఖీ చేయవచ్చు. మీరు నిజంగా ఈ రంగు కోడ్‌ను ఫోటో మరియు పరిసర రంగు కోడ్‌లో తనిఖీ చేయవచ్చు.

#00bfff
deepskyblue


#00bfff

గ్రేడేషన్ కలర్ కోడ్


bfefff

b2ebff

a5e8ff

99e5ff

8ce2ff

7fdfff

72dbff

66d8ff

59d5ff

4cd2ff

3fcfff

33cbff

26c8ff

19c5ff

0cc2ff

00b5f2

00abe5

00a2d8

0098cc

008fbf

0085b2

007ca5

007299

00698c

005f7f

005572

004c66

004259

00394c

002f3f


సిఫార్సు చేసిన రంగు నమూనా

> T- షర్టు నేను వేసవి ప్రారంభంలో ధరించాలి

వర్షపు రోజులు పోయిన తరువాత, ఆకాశం స్పష్టంగా ఉంటుంది మరియు టి-షర్ట్ యొక్క మీ ఇష్టమైన రంగు ధరించిన సూర్యరశ్మిని అనుభూతి మరియు ఆనందించడానికి బయటపడటం మంచిది.

ప్రారంభ వేసవి నీలం ఆకాశం వంటి నీలం రంగు
దూరం నుండి చూడగలిగే రెస్క్యూ రేంజర్స్ ద్వారా ధరించే ఆరెంజ్
సూర్యుని మిరుమిట్లుగా ఉండే పసుపు రంగులో పసుపు రంగు

నారింజ దహనం వంటి ఎండబెట్టడం
ఆకాశంలో ఆకాశంలో వంటి నీలం రంగు
ఎండ రోజున ఆకాశంలో ఒక క్లౌడ్ వంటి వైట్

ఎండ రోజున కొద్దిగా మేఘంతో ఆకాశం వంటి నీలి రంగు నీలం
డీప్ నీలి లాపిస్ లాజూలీ యొక్క సహజ రాయి


Dot

Checkered pattern

stripe


ఇలాంటి రంగులు


b0c4de

778899
slategray
708090
steelblue
4682b4
royalblue
4169e1

191970
navy
000080
darkblue
00008b

0000cd
blue
0000ff

1e90ff

6495ed

00bfff

87cefa
skyblue
87ceeb
ఈ రంగు కోడ్‌ను ఉపయోగించే ఫోటోలను చూడండి

#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
#00bfff
nice! 20
#00bfff
nice! 35

CSS సృష్టి

				.deepskyblue{
	color : #00bfff;
}
				

లేదా

.deepskyblue {
color : deepskyblue;
}
				


CSS వినియోగ ఉదాహరణ

<span class="deepskyblue">
This color is deepskyblue.
</span>
				


HTML లో నేరుగా శైలిలో వ్రాయండి

	<span style="color:deepskyblue">
	ఈ రంగుdeepskyblue.
	</span>
				


CSS ను వర్తింపజేస్తోంది
ఈ రంగుdeepskyblue.RGB (మూడు ప్రాధమిక రంగు) విలువలు

R : 0
G : 191
B : 255Language list