ಬಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ: ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್ ನಿಘಂಟು

ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ನೀವು ಫೋಟೋದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

#033e2a


#033e2a

ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್


c0cec9

b3c5bf

a6bbb4

9ab1a9

8da89f

819e94

749489

678b7f

5b8174

4e7769

426e5f

356454

285a49

1c513f

0f4734

023a27

023725

023423

023121

022e1f

022b1d

01281b

012519

012217

011f15

011b12

011810

01150e

00120c

000f0a


ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಣ್ಣ ಮಾದರಿ

> ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನಾನು ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ

ಮಳೆಯ ದಿನಗಳು ಕಳೆದುಹೋದ ನಂತರ, ಆಕಾಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಸನ್ಶೈನ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಹೊರಟರು.

ಆರಂಭಿಕ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ
ರಕ್ಷಿತ ರೇಂಜರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ದೂರದಿಂದಲೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ
ಸೂರ್ಯನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳಕು ಮುಂತಾದ ಅದ್ಭುತ ಹಳದಿ

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಚ್ಚುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬರೆಯುವ ಕಿತ್ತಳೆ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಂತಹ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ
ಬಿಸಿಲು ದಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ

ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡದೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶದಂತೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ
ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಝುಲಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಳವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ


Dot

Checkered pattern

stripe


ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು


191970
navy
000080
darkblue
00008b

0000cd
blue
0000ff

1e90ff

6495ed

00bfff

87cefa
skyblue
87ceeb
lightblue
add8e6
powderblue
b0e0e6

afeeee
lightcyan
e0ffff
cyan
00ffff
aqua
00ffff
turquoise
40e0d0

48d1cc

00ced1

20b2aa
cadetblue
5f9ea0
darkcyan
008b8b
teal
008080

2f4f4f
darkgreen
006400
green
008000

228b22
seagreen
2e8b57

3cb371

66cdaa
ಈ ಬಣ್ಣದ ಕೋಡ್ ಬಳಸುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ

#033e2a
#033e2a

ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ರಚನೆ

				.color033e2a{
	color : #033e2a;
}
				

ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಬಳಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆ

<span class="color033e2a">
This color is #033e2a.
</span>
				


HTML ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ

	<span style="color:#033e2a">
	ಈ ಬಣ್ಣ#033e2a.
	</span>
				


ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಈ ಬಣ್ಣ#033e2a.ಆರ್ಜಿಬಿ (ಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣ) ಮೌಲ್ಯಗಳು

R : 3
G : 62
B : 42Language list