ಬಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ: ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್ ನಿಘಂಟು

ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ನೀವು ಫೋಟೋದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

#3d8707


#3d8707

ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಣ್ಣ ಕೋಡ್


cee1c1

c4dbb4

bbd5a8

b1cf9b

a7c98f

9ec383

94bd76

8ab76a

80b15d

77ab51

6da545

639f38

5a992c

50931f

468d13

398006

367906

337205

306c05

2d6505

2a5e04

275704

245104

214a03

1e4303

1b3c03

183602

152f02

122802

0f2101


ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಣ್ಣ ಮಾದರಿ

> ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನಾನು ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ

ಮಳೆಯ ದಿನಗಳು ಕಳೆದುಹೋದ ನಂತರ, ಆಕಾಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಸನ್ಶೈನ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಹೊರಟರು.

ಆರಂಭಿಕ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ
ರಕ್ಷಿತ ರೇಂಜರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ದೂರದಿಂದಲೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ
ಸೂರ್ಯನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳಕು ಮುಂತಾದ ಅದ್ಭುತ ಹಳದಿ

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಚ್ಚುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬರೆಯುವ ಕಿತ್ತಳೆ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಂತಹ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ
ಬಿಸಿಲು ದಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ

ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡದೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶದಂತೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ
ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಝುಲಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಳವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ


Dot

Checkered pattern

stripe


ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು

green
008000

228b22
seagreen
2e8b57

3cb371

66cdaa

8fbc8f

7fffd4

98fb98

90ee90

00ff7f

00fa9a
lawngreen
7cfc00

7fff00

adff2f
lime
00ff00
limegreen
32cd32

9acd32

556b2f
olivedrab
6b8e23
olive
808000
darkkhaki
bdb76b

eee8aa
cornsilk
fff8dc
beige
f5f5dc

ffffe0

fafad2

fffacd
wheat
f5deb3
burlywood
deb887
tan
d2b48c
khaki
f0e68c
yellow
ffff00
gold
ffd700
pink
ffc0cb

f4a460ಈ ಬಣ್ಣದ ಕೋಡ್ ಬಳಸುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ


ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ರಚನೆ

				.color3d8707{
	color : #3d8707;
}
				

ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಬಳಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆ

<span class="color3d8707">
This color is #3d8707.
</span>
				


HTML ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ

	<span style="color:#3d8707">
	ಈ ಬಣ್ಣ#3d8707.
	</span>
				


ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಈ ಬಣ್ಣ#3d8707.ಆರ್ಜಿಬಿ (ಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣ) ಮೌಲ್ಯಗಳು

R : 61
G : 135
B : 7Language list